شهرخبر
تعقیب و گریز در بزرگراه شهید دوران/ویدئوی عجیب و تیراندازی پی درپی!
تعقیب و گریز وحشتناک پلیس در بزرگراه شهید دوران و مجرمی که مسیر اتوبان را برعکس می‌رود.