شهرخبر

فیلم/ مقایسه بانک‌ها با ارتش بعثی توسط محسن رضایی

رضایی نمایه

محسن رضایی، نامزد ریاست جمهوری: بانک مرکزی را از وابستگی به دولت، خارج و مستقل می کنیم. بلایی که بانک ها بر سر ملت ایران آوردند، بعثی های عراقی نیاوردند، رفاه مردم را با آسیب های جدی مواجه کردند.