شهرخبر

فیلم/ قاضی‌زاده: شهرستان‌ها را تبدیل به پایتخت می‌کنیم

قاضی زاده هاشمی نمایه

امیرحسین قاضی زاده هاشمی: درمدل شهر - کشوری همه ی شهرستان ها تبدیل به پایتخت می شوند و همه اختیارات هیئت وزیران در پایتخت به مدیران شهرستان ها داده می شود.