شهرخبر

آموزش نحوه خواندن برچسب انرژی لوازم خانگی

از آنجا که همه مردم به دنبال تهیه بهترین وسایل خانگی جهت استفاده در زندگی روزمره شان هستند ، و تهیه بهترین وسیله خصوصاً در مورد وسایل برقی ، که در عصر تکنولوژی دارای تنوع بسیاری است ، هر روز با تعداد قابل ملاحظه ای از این دستگاه ها سر و کار داریم که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

آموزش نحوه خواندن برچسب انرژی لوازم خانگی

از آنجا که همه مردم به دنبال تهیه بهترین وسایل خانگی جهت استفاده در زندگی روزمره شان هستند ، و تهیه بهترین وسیله خصوصاً در مورد وسایل برقی ، که در عصر تکنولوژی دارای تنوع بسیاری است ، هر روز با تعداد قابل ملاحظه ای از این دستگاه ها سر و کار داریم که از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا در انتخاب خرید وسایل برقی ، اطمینان از بازدهی و مصرف انرژی (برچسب انرژی) دستگاه های مورد نظر برای مصرف کنندگان دارای اهمیت و ضرورت بسیاری است که ایجاد این اطمینان از طریق تست لوازم انرژی بر و تعیین رتبه کارایی آنها ، در آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی و نیز الصاق برچسب انرژی اعمال می گردد. در این مقاله ما به آموزش نحوه خواندن برچسب انرژی لوازم خانگی همراه با فواید استفاده از این برچسب می پردازیم. برای دربافت اطلاعات تعمیرات لوازم خانگی اینجا کلیک کنید 

آموزش نحوه خواندن برچسب انرژی لوازم خانگی

 ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی امری است که بارها آن را شنیده ایم. افزایش مصرف انرژی و رشد فزاینده این امر در کنار منابع محدود انرژی که امروزه از آن استفاده می کنیم ، توجه به این امر را تاکید می نماید.

از طرف دیگر استفاده از منابع انرژی فسیلی ،

باعث ایجاد پیامدهای زیست محیطی گوناگون در کوتاه مدت و دراز مدت خواهد شد.

 به این مطلب محدودیت های اقتصادی برای بهره برداری از منابع انرژی را افزود.

 کمبود منابع انرژی امری است که امروزه به وضوح به چشم می خورد و ادامه روند فعلی مصرف انرژی ، این موضوع را به بحران تبدیل خواهد کرد.

لوزام برقی خانگی ، از عمده ترین مولفه های مصرف انرژی الکتریکی در خانواده می باشند.

که طبعاً عامل هزینه های انرژی خواهند بود.

 به کارگیری و استفاده از این لوازم بخش عمده از مصرف انرژی الکتریکی هر خانواده را تشکیل می دهد. در مجموع لوازم برقی خانگی مورد استفاده جامعه ، سهم عمده ای از انرژی الکتریکی کشور را مصرف می کند ، و با انتخاب و استفاده درست از لوازم برقی خانگی می توان به میزان قابل توجهی از مصرف انرژی این وسایل و در نتیجه هزینه های تحمیل شده به خود و اقتصاد جامعه صرفه جویی کرد.

نکات قابل توجه در انتخاب و تهیه لوازم خانگی و برقی

·        شکل ظاهری

·        مدل دستگاه

·        کارخانه سازنده دستگاه

·        تکنولوژی ساخت دستگاه

·        نشان استاندارد دستگاه

·        برچسب انرژی وسایل و لوازم برقی

 تمام موارد اشاره شده جزء شرط های مهم در انتخاب یک کالا محسوب می شوند. اما همانطور که می دانید توجه به نشان استاندارد و برچسب انرژی ، از شرط های ضروری در انتخاب و تهیه وسایل برقی خانگی محسوب می شوند.

زیرا این اعلایم اطلاعات بسیار مفید

در زمینه ایمنی و بازدهی وسایل برقی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

بررسی و معرفی برچسب انرژی لوازم خانگی

 برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف کنندگان را با میزان مصرف انرژی هر یک از وسایل خانگی انرژی بر آشنا می کند. همچنین اطلاعات مشترک در همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مرتبط به وسیله انرژی بر را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

 مصرف کننده می تواند با توجه به این اطلاعات در هنگام خرید دستگاهی را انتخاب کند که در مقایسه با سایر مدل های مشابه ، دارای مصرف انرژی کمتر و دارای بازدهی بیشتر باشد.

برچسب انرژی

از قسمت های مختلف تشکیل شده است

که هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است.

شکل زیر یک نمونه برچسب انرژی را نشان می دهد.

آموزش نحوه خواندن برچسب انرژی لوازم خانگی

«آموزش نحوه خواندن برچسب انرژی لوازم خانگی»

 سه بخش اولیه برچسب انرژی که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی مشترک است به ترتیب مطابق با اعداد شکل فوق نمایانگر علامت تجاری ، نام کارخانه سازنده و مدل دستگاه می باشد.

 بخش چهارم برچسب انرژی ، به وسیله هفت حرف لاتین از A تا G در هفت طیف رنگی درجه بندی شده است که هر یک از حروف و یا رنگ ها معرف درجه ای از مصرف انرژی و کارایی دستگاه می باشد. حرف A نشانه کمترین مصرف و بیشترین بازدهی دستگاه ، حرف G نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازدهی دستگاه است.

 بخش پنجم ، نمایانگر مصرف انرژی دستگاه  بر اساس استاندارد ملی در بخش آزمون استاندارد است. سایر بخش ها نیز بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل می باشند.

بطور مثال این بخش ها در ماشین های لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاک کنندگی ،

قدرت خشک کن ، ظرفیت و میزان مصرف آب است.

و در یخچال نیز نشانگر حجم قسمت یخچال و فریز دستگاه می باشد.

و آخرین بخش از برچسب انرژی در تمامی وسایل ،

آرم موسسه استاندارد را نشان می دهد.

مزایای استفاده از برچسب انرژی لوازم خانگی و وسایل برقی

استفاده از برچسب انرژی مزایای گوناگونی برای مصرف کنندگان این وسایل دارد.

از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.

·        انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خرید وسایل برقی.

·        آشنا ساختن مصرف کنندگان با میزان کارایی و بازدهی وسایل برقی خانگی.

·        بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی.

·        کاهش هزینه انرژی مصرف در خانواده ها.

·        کاهش آلودگی محیط زیست.

·        ارائه اطلاعات اختصاصی ویژه هر وسیله برقی.

شکل های زیر ، برچسب انرژی را بر روی بدنه دستگاه های برقی نصب شده را نشان می دهد.