شهرخبر

مهدی بخشی سورکی

حریق گسترده در انبار سیلندر گاز مایع در قم

به دنبال حریق گسترده در انبار سیلندر گاز مایع در بلوار خلیج فارس قم ۷ نفر بر اثر این حادثه مصدوم شدند و ۲ خودرو در آتش سوخت.

این حریق گسترده با اعزام ۱۰ خودروی آتش نشانی و با حضور ۶۰ آتش نشان اطفا شد.