شهرخبر

شگرد انتخاباتی که نخ‌نما شده

شگرد انتخاباتی که نخ‌نما شده

تحریک احساسات و سوءاستفاده از قومیت‌ها یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بود که با اعتراضات زیادی همراه شد.