شهرخبر

فیلم/ طرح محسن رضایی برای صنعت خودروسازی

محسن رضایی نمایه

محسن رضایی، نامزد ریاست جمهوری: اقتصاد را بازمعماری می کنم. خودروهای خارجی را به صورت پلکانی و برای رقابت وارد می کنم. هیبریدی کردن خودروهای داخلی جزء اولویت های اول دولت من است.