شهرخبر

چرا بازنشستگان جایی در میان وعده‌های کاندیداها نداشتند!

چرا بازنشستگان جایی در میان وعده‌های کاندیداها نداشتند!

جای خالی بازنشستگان در مباحث کاندیداهای ریاست جمهوری با انتقاد بازنشستگان محترم مواجه شده است.

به گزارش تحریریه، هیچ یک از  کاندیداهای ریاست جمهوری  در مناظرات خود حتی یک کلمه از برنامه های خود در ارتباط با مشکلات معیشتی و درمان بازنشستگان صحبت نکردند.
                          
ظاهراً بازنشستگان فراموش شدگان تمامی کاندایداهای موجود  ریاست جمهوری هستند.

متاسفانه در طی دو برنامه مناظرات انجام شده هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمورری ، توجهی به وضعیت  معیشتی حقوق و مطالبات جامعه بازنشستگی و در خصوص برنامه ها و راهکارها مبنی بر بهبود وضعیت و شرایط آسیب دیده و فقر حاکم بر جامعه بازنشستگان و حلقه های مفقوده سخنی بمیان نیاوردند و حال اینکه دغدغه های بحق و مطالبه های صنفی بازنشستگان از هم اکنون توسط ایشان به فراموشی سپرده شده است و محوری ترین نکته که عدالت در رفع تبعیض و تحقق مطالبات بحق این قشر رنج دیده و آسیب دیده از الزامات یک دولت برنامه محور است که شور بدبختانه هیچ کدام از این هفت نفر برنامه ای در این رابطه ارائه ندادند و انتظار این جامعه از نامزدهای ریاست جمهوری و دولت آینده توجه مضاعف به آحاد مردم و بخصوص به بازنشستگان این فراموش شدگان مدعیان خدمت به ملت را خواهانند .

 شبکه خبری بازنشستگان  در این باره معتقد است، امیدواریم گلایه بازنشستگان مورد توجه جدی کاندیداهای ریاست جمهوری قرار بگیرد بدیهی است رای  و افراد خانواده این قشر در صندوق های  اخذ رای به نفع کاندیدایی خواهد بود که مطالبات آنها را بداند، بشناسد و پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری دنبال کند.

پایان/