شهرخبر

در این خبر، تصویری زیبا از داخل کابین خلبان هواپیما را مشاهده می کنید.