کشف ۳ جسد تبعه خارجی بی هویت در اطراف لارستان

به گزارش رکنا، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت:جسد سه تبعه بیگانه غیرمجاز در اطراف یکی از روستاهای لارستان کشف شد که هویت اجساد نامعلوم است.

اتباع بیگانه برای ورود به کشور از مبادی رسمی و قانونی اقدام کنند و تحت هیچ شرایطی به افراد قاچاقچی و معلوم الحال و سو استفاده گر و وعده‌های واهی آنان اعتماد و اعتنا نکنند.