واکنش چین به لایحه سنای آمریکا درباره تهدیدهای فناوری

 اقدام سنای آمریکا مبنی بر تائید بسته مالی به ارزش ۱۹۰ میلیارد دلار که هدف از آن مقابله با تهدیدهای پکن در حوزه فناوری عنوان می شود؛ واکنش پارلمان چین را در پی داشت.

کمیته روابط خارجی کنگره ملی خلق چین تائید این مصوبه از سوی سنای آمریکا را ناشی از ذهنیتی مبتنی بر معیارهای جنگ سرد دانست و آن را اقدامی در راستای مداخله در امور داخلی چین تلقی کرد.

این کمیته همچنین از سنای آمریکا به دلیل زیر سوال بردن سیاست های داخلی و خارجی چین انتقاد کرد.

مجلس سنای آمریکا سه شنبه با ۶۸ رای موافق در برابر ۳۲ رای مخالف بسته‌ای از طرح‌ها و قوانین را با هدف ارتقای توانایی و قدرت این کشور برای رقابت با فناوری چینی تصویب کرد.

این طرح و قوانین که از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه مورد حمایت واقع شده، نشانگر موضع سختگیرانه کنگره در قبال پکن است.

سناتورهای آمریکایی همچنین بودجه ۵۰ میلیارد دلاری را برای افزایش تولید و تحقیق درباره نیمه هادی‌ها و تجهیزات ارتباطی اختصاص داده‌اند.

طرح سنا برای بررسی راهی مجلس نمایندگان آمریکا خواهد شد.