شهرخبر

پنجره مهر؛

سیلی خوردن مکرون از نمایی دیگر

سیلی خوردن مکرون از نمایی دیگر

روز گذشته مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان بازدیدی از منطقه دروم از یک شهروند فرانسوی سیلی خورد.