شهرخبر
صورتحساب سهام عدالت تا امروز ۱۹ خرداد
ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی تا امروز ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون ۳۷۵ هزار تومان رسید.

صورتحساب سهام عدالت تا امروز ۱۹ خرداد