در روابط تجاری با چین تجدیدنظر خواهیم کرد

کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه رقابت خارجی ناعادلانه که به زنجیره تأمین آمریکا آسیب وارد کند به مقابله پرداخته و در روابط تجاری خود با چین تجدیدنظر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کاخ سفید ادعا شده است: در حالیکه از رقابت خارجی عادلانه استقبال می‌شود، به همان میزان با یارانه‌های خارجی و دیگر اقدامات تجاری ناعادلانه که بر روند تولید و فراتر از آن، بر توان رقابتی آمریکا تأثیرگذار باشد نیز مقابله خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت آمریکا باید استراتژی جامعی برای به عقب راندن رقابت خارجی ناعادلانه که زنجیره‌های تأمین حیاتی و صنایع آمریکا را از بین می‌برد، به اجرا بگذارد.

هرچند کاخ سفید مخاطب خاص این بیانیه را مشخص نکرده و مستقیماً انگشت اتهام خود را به کشوری نشانه نرفته، اما در بخشی از این بیانیه آمده است: انعطاف پذیری زنجیره تأمین باید در رویکرد سیاست تجاری ایالات متحده در قبال چین از جمله در روند بازبینی سیاست تجاری ایالات متحده - چین گنجانده شود.