شهرخبر

عکس/ آغاز قرعه کشی صندلی نامزدها در مناظره

آغز قرعه کشی صندلی نامزدها در مناظره

در دومین مناظره (مانند مناظره اول)، ترتیب صندلی نامزدها و پاسخ دادن آنها به سؤالات براساس قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.