به‌گزارش برنا به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که این نیروگاه ها براساس نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه های جدید و نرخ تعیین شده توسط هیات تنظیم بازار برق برای سایر نیروگاه ها به شبکه برق می فروشند، خاطرنشان کرد: نرخ هیأت تنظیم حدود 4 برابر بالاتر از سقف قیمت بازار عمده فروشی برق است.
به گفته وی، در حال حاضر 1833مگاوات نیروگاه تولید پراکنده که در طول سال های گذشته احداث شده اند، برق تولیدی خود را به شبکه سراسری می فروشند.
رجبی مشهدی با بیان این که این نیروگاه‌ها براساس نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه های جدید و نرخ تعیین شده توسط هیات تنظیم بازار برق برای سایر نیروگاه ها به شبکه برق می فروشند، خاطرنشان کرد: نرخ هیأت تنظیم حدود 4 برابر بالاتر از سقف قیمت بازار عمده فروشی برق است.
رجبی مشهدی تصریح کرد: ظرفیت منصوبه نیروگاه های تولید پراکنده در پیک سال گذشته 1664 مگاوات بود که این میزان هم اکنون به 1833 مگاوات افزایش یافته است. همچنین تولید این نیروگاه‌ها از ابتدای سال تا کنون نسبت به دوره مشابه سال گذشته تقریبا 10 درصد رشد داشته است.
برپایه این گزارش، شرکت برق منطقه ای تهران با 369 مگاوات و برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با 10 مگاوات، به ترتیب بیشترین و کمترین آمار منصوبه نیروگاه های تولید پراکنده را در اختیار دارند