شهرخبر

فیلم/ گل اول ایران به بحرین توسط آزمون

سردار آزمون

گل اول ایران به بحرین در دقیقه 54 بازی توسط سردار آزمون به ثمر رسید.