شهرخبر

فیلم/ آخرین جزئیات آتش سوزی در کارخانه بهنوش

آتش سوزی کارخانه بهنوش

علت حادثه گرمای هوا بوده است. آتش سوزی مهار شده است.