شهرخبر
جدول/ تعداد بازنشسته، بازمانده و از کارافتاده از تامین اجتماعی مستمری

تعداد کل بازنشستگان کارگری، مستمری‌بگیر بازمانده و از کارافتاده اعلام شد.

 برابر آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی که مربوط به اسفند سال گذشته است؛ تعداد کل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی 44 میلیون و 207 هزار و 572 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 208 هزار و 302 نفر بازنشسته کارگری، 960 هزار نفر بازمانده و 142 هزار نفر از کارافتاده هستند که از این سازمان مستمری دریافت می‌‌کنند. در مجموع 3 میلیون و 309 هزار و 720 مستمری‌بگیر هستند.در جدول زیر نرخ رشد و کاهش تعداد مستمری‌بگیران را از اسفند 98 نا اسفند 99 مشاهده می‌کنید.

  اسفند 99