شهرخبر

زیباترین جمله مناظرات تاریخ بعد از انقلاب

به گزارش مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: زیباترین جمله مناظرات تاریخ بعد از انقلاب: چرا باید قطار انقلاب به اسکوتر تبدیل شده باشد؟!

زیباترین جمله مناظرات تاریخ بعد از انقلاب

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.