تصاویر | تمرین تیم ملی فوتبال پیش از بازی سرنوشت ساز با بحرین