شهرخبر

مردی با لباس فضانوردی در ایستگاه مترو نیویورک + عکس - همگردی

مردی با لباس فضانوردی در ایستگاه مترو نیویورک دیده می شود.

مردی با لباس فضانوردی در ایستگاه مترو نیویورک + عکس - همگردی

همگردی