تمرین تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست هنگ کنگ برگزار شد