شهرخبر
جزئیات قتل انباردار در تهران

به دنبال قتل کارمند انبار یکی از شرکت‌های معروف پایتخت به ضرب گلوله، تحقیقات برای دستگیری عامل این جنایت آغاز شده است.

ساعت 5:30 صبح دیروز مردی 32 ساله به پارکینگ خانه اش در حوالی کیانشهر رفت تا سوار خودروی پرایدش شده و به محل کارش برود. او وقتی پشت فرمان ماشینش نشست و از پارکینگ خارج شد، مردی آشنا  را مقابل خود دید و از ماشین پیاده شد اما بعد از دقایقی صدای شلیک گلوله فضا را پر کرد. مرد جوان که هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، جانش را از دست داد و وقتی همسایه‌ها متوجه ماجرا شدند و پلیس را خبر کردند، قاضی محمد حسین زارعی، بازپرس جنایی تهران به همراه تیمی از کارآگاهان راهی محل حادثه شدند. بررسی‌های اولیه از این حکایت داشت که مرد جوان بر اثر اصابت یک گلوله به گردنش به قتل رسیده است. او کارمند انبار یکی از شرکت‌های معروف پایتخت بود که پس از خروج از خانه‌اش درحالی‌که پشت فرمان ماشینش بود هدف تیراندازی قرار گرفته و جان باخته بود. اگرچه همسایه ها صدای تیراندازی را شنیده و پس از فرار قاتل خود را به کوچه رسانده‌ بودند اما یکی از آنها اطلاعات بیشتری از ماجرای این تیراندازی مرگبار در اختیار تیم جنایی قرار داد. وی گفت: من از خانه بیرون آمده و می خواستم به سرکار بروم. هنوز راه زیادی نرفته بودم که متوجه شدم مقتول درحالیکه سوار بر پرایدش بود از پارکینگ ساختمان خارج شد. بعد از آن دیدم که او از ماشین پیاده شد و با فردی که پیاده بود و به نظر می رسید مقابل ساختمان به کمین مقتول نشسته است، مشغول صحبت شدند. چون فاصله زیاد بود متوجه نشدم که آنها حرف می‌زنند یا اینکه جر و بحث می‌کنند. فقط دیدم که مقتول بعد از چند دقیقه پشت فرمان ماشینش نشست و همان لحظه مردی که پیاده بود و ساک بزرگی همراه داشت که از داخل آن یک اسلحه شکاری بیرون آورد و به سمت مقتول نشانه رفت. مرد اسلحه به دست درحالیکه مقتول پشت فرمان بود گلوله ای به سمت وی شلیک کرد و با پای پیاده از آنجا گریخت.

در ادامه جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت و بازپرس جنایی دستور تحقیقات بیشتر که شامل تحقیق از همسایه ها، خانواده مقتول ، تحقیق از همکاران مقتول و بررسی تصاویر دوربین های مداربسته را صادر کرد تا هرچه زودترعامل این تیراندازی مرگبار شناسایی و انگیزه او از جنایت مسلحانه مشخص شود.