برگزاری آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار مقابل هنگ کنگ