امضای تفاهم نامه همکاری وزرای کشور ایران و تاجیکستان