شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#برجام#مذاکره#اروپایی

آرین طباطبایی به هیات آمریکایی در وین پیوست

آرین طباطبایی به تیم مذاکره کننده آمریکا در وین پیوست. هیات آمریکا از طریق هیات اروپایی و روسی در جریان مذاکرات احیای برجام قرار می‌گیرد.