شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#حیوانات#مسکو

واکسیناسیون کرونایی حیوانات خانگی در روسیه! + عکس

واکسیناسیون کرونایی حیوانات خانگی در روسیه! + عکس

واکسیناسیون کرونایی حیوانات خانگی در روسیه! + عکس
واکسیناسیون کرونایی حیوانات خانگی در مسکو

منبع: اسپوتنیک