تیپ هندوانه‌ای شهرزاد کمال زاده لب دریاچه /عکس

شهرزاد کمال زاده  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم

اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده‌ایم …!

 

شهرزاد کمال زاده