آخرین تمرین تیم ملی در «کیش» برگزار شد/ قدوس همچنان غایب است