فریادهای یک تماشاگر در تمرین تیم ملی فوتبال/ اعتراض مهاجم تیم ملی به بلندگو!