شهرخبر

نظر سعید جلیلی درباره نقطه عطف انتخابات 1400

به گزارش مشرق سعید جلیلی در توئیتی نوشت:

دولت‌ وقتی دچار روزمرگی و رویکرد انفعالی شد؛ ابتکار عمل را از دست می دهد و معطل می‌ماند.

نمونه آن اتفاقی بود که در توزیع سبدکالا و اقلام ضروری در دولت فعلی رخ داد.

انتخاب مردم در تعیین راهکارها و سرنوشت اداره کشور در ۴سال آینده، نقطه عطف این انتخابات است.

نظر سعید جلیلی درباره نقطه عطف انتخابات 1400

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.