قهرمان المپیک و جهان در تمرین تیم ملی کشتی فرنگی حاضر شد