حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال| باقری به ملی‌پوشان معرفی شد