شهرخبر

ازدحام عجیب ایستگاه مترو تئاتر شهر در دوران کرونا / فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویری از ازدحام وحشتناک جمعیت در ایستگاه مترو تئاتر شهر در دوران کرونا خواهید بود.

ازدحام عجیب ایستگاه مترو تئاتر شهر در دوران کرونا / فیلم

گفته می شود تاخیر ۲۰ دقیقه ای قطار قائم _آزادگان باعث به وجود آمدن این ازدحام جمعیت شده است.