شهرخبر

فیلم/ وضعیت ایستگاه مترو تئاتر شهر در وضعیت کرونایی

فیلم/ وضعیت ایستگاه مترو تئاتر شهر در وضعیت کرونایی

گفته می شود تاخیر ۲۰ دقیقه ای قطار قائم _آزادگان باعث به وجود آمدن این ازدحام جمعیت شده است.