اوباما انگل حزب دموکرات بود/ او فکر می کرد سال 2016 ترامپ را شکست می‌دهد/ افشاگری یک کتاب درباره بارک اوباما