پیام سامی یوسف برای حمایت از کودکان غزه/ آن‌ها تروریست نبودند