شهرخبر

رئیسی که برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد در میان خبرنگاران تصریح کرد که مستقل آمده است.

رئیسی: مستقل وارد انتخابات شدم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

برخی اظهارات رئیسی

*حضور بنده نافی حضور هیچکس نیست

*دیدن وضعیت معیشت مردم، مساله بیکاری، گرانی و سفره مردم و وضعیت اقتصادی جامعه دغدغه جدی برای انسان ایجاد می کند

*در یک دولت قوی می تواند این نا امیدی ها تبدیل به امید شود و با همین ذخائر موجود، دغدغه ها و درد و رنج مردم را کاهش داد و نا امیدی را به امید تبدیل کرد

*همه مشارکت کنند. حتی کسانی که به هر دلیلی نا امید هستند. با هر سلیقه سیاسی.

*من خود را رقیب فساد، نا کارآمدی و اشرافی گری میدانم

*از مردم عزیز می خواهم در این میدان، هانه خودشان را ستاد انتخاباتی کنند. من نه ستادی دارم و نه امکان مالی دارم که در این امر هزینه کنم