محسن تنابنده سوار بر فیل /عکس

  محسن تنابنده با انتشار این عمکس نوشت:

من و مجیمون (مجتبی)برادر بزرگترم سال ٦٠شایدم ٦١مشهد 

کیا با این فیل عکس دارن؟

تنابنده