خبر بد برای استقلال از دیدار با ذوب آهن ؛ وریا غفوری دیدار حساس را از دست داد