وعده جذاب فرهاد مجیدی برای هواداران استقلال درباره وریا غفوری