مدافعان استقلال دکترهایی هستند که از انقلاب مدرک خریده‌اند/ دست همه در یک کاسه است؛ وزیر هم می‌داند/ استقلال شاید اصلا صعود نکند