شهرخبر
مصدومیت دو کارگر بر اثر سقوط در چاه آسانسور

دو کارگر در حین کار از ارتفاع ساختمانی در حال ساخت به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند.

دو کارگر در حین کار از ارتفاع ساختمانی در حال ساخت به داخل چاهک آسانسور سقوط کردند.

 حوالی ساعت هفت و ۲۱ دقیقه صبح امروز (۶اردیببهشت ماه) دو کارگر درحین کار در ارتفاع ساختمانی در حال ساخت در خیابان آپادانا اول اصفهان به داخل چاهک آسانسور در طبقه منفی سقوط کردند و از ناحیه پا و کمر به شدت زخمی شدند.بر اساس گزارش سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر اصفهان؛ ماموران با استفاده از تجهیزات ویژه نجات از داخل چاهک آسانسور این دو کارگر را که از ارتفاع ۴.۵ متری سقوط کرده خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند.