واکنش بهزاد داداش زاده به پنالتی وریا غفوری ؛ افشاگری درباره کسی که سر استقلال را برید