خودکشی یا مرگ فجیع مرد تهرانی زیر چرخ های قطار + فیلم
حجم ویدیو: 26.90M | مدت زمان ویدیو: 00:04:08

پرونده مرگ فجیع مرد تهرانی زیر چرخ های قطار در منطقه نعمت آباد در دادسرای امور جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه 1400 خبر مرگ دلخراش مرد جوانی در ریل راه آهن در منطقه نعمت آباد تهران به ماموران پلیس و بازپرس ویژه قتل مخابره شد.

مرگ فجیع زیر چرخ های قطار

مرد جوان زیر چرخ های قطار تکه تکه شد و دوستانش که شاهد ماجرا بودند پلیس را در جریان این خبر گذاشتند.

در گزارش های ابتدایی که به خبرنگار رکنا در روز حادثه اعلام شده بود شاهدان ماجرا که از دوستان قربانی این حادثه دلخراش بودند ادعا کرد که دوستشان روی ریل راه آهن خوابیده بود که ناگهان قطار روی او رفت و این حادثه دلخراش رقم خورد.

دوستان این مرد ادعا کردند که از معتادان متجاهر بودند و در نزدیکی این راه آهن پاتوق می کنند و دوستشان نیز اعتیاد به مواد مخدر داشته است.

خودکشی مرد تهرانی زیر قطار

بازپرس شفیعی از شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند و کارآگاهان درگام نخست به سراغ راننده لوکوموتیو رفته و تحقیقات را آغاز کردند.

راننده لوکوموتیو در تحقیقات پلیسی گفت: با سرعت مطمئنه در مسیر حرکت می کردم که ناگهان مرد جوان را که کنار ریل قطار ایستاده بود مشاهده کردم و به همین خاطر با بوق زدن های پی در پی به مرد جوان هشدار دادم که از قطار فاصله بگیرد اما بی فایده بود و سعی کردم سرعت قطار را هم کم کنم اما دیر شده بود و مرد جوان وقتی قطار را در یک قدمی خود دید خودش را به زیر قطار انداخت.

وی افزود: پس از این حادثه موفق شدم قطار را متوقف کنم که با صحنه دلخراش تکه تکه شدن جسد مرد جوان روبرو شدم.

ماموران در تحقیقات میدانی موفق شدند برادر این مرد جوان را شناسایی کنند و از طریق وی جسد تکه تکه شده که مردی 37 ساله بود شناسایی شد.

بررسی ها درخصوص اینکه قربانی این حادثه تلخ اعتیاد داشته یا نه ادامه دارد.

بنا بر این گزارش، بازپرس شفیعی با توجه به اینکه دوربین مداربسته ای در نزدیکی محل حادثه وجود ندارد دستور داد تا تحقیقات میدانی برای علت وقوع این حادثه آغاز شود تا مشخص شود این مرد دست به خودکشی زده یا تحت تاثیر مواد از حالت عادی خارج و متوجه کار خود در زمان پریدن به زیر قطار نشده است..