شهرخبر

مصاحبه با پسر بچه باغیرت استقلالی که مورد آزار قرار گرفت/ فیلم

پسر بچه باغیرت استقلالی که مورد حمله دو فرد قرار گرفته بود گفت: «دیدند پرچم استقلال دارم با چاقو تهدیدم کردند. آرزو دارم در استقلال بازی کنم. حاضرم جانم را برای استقلال بدهم.»

مصاحبه با پسر بچه باغیرت استقلالی که مورد آزار قرار گرفت/ فیلم