ویدئو | امضای یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و پاکستان