شهرخبر

نماینده مجلس: جهانگیری حتما از رانت عمه من استفاده کرده!

به گزارش مشرق، اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در توئیتی نوشت: از جهانگیری بپرسید موضوع محکومیت قطعی برادر شما چیست؟ از مردم هم بپرسیم از نظرشان "قاچاق حرفه ای ارز" و "تحصیل مال نامشروع" دزدی هست یا خیر؟ اینکه از رانت چه کسی استفاده شده هم حتما از رانت عمه من! عده ای با فساد گسترده این وضع را ایجاد کردند و انتظار دارند نامشان هم برده نشود.

نماینده مجلس: جهانگیری حتما از رانت عمه من استفاده کرده!

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.