دلیل خوشحالی وریا غفوری از میزبانی سعودی‌ها چه بود؟